Sicut locutus est

Tekst til femstemmige fuga i Bachs Magnificat, BWV 243:

Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula. Amen
– som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen

Læs mere om Magnificat-teksten her