Lauda, anima mea (Holmboe)

Vagn Holmboe, 1909-1996

Liber Canticorum opus 59c, 1953
Tekst: Davidssalme 146,1-2

Første sats
Lauda, anima mea Dominum
Min sjæl, lovpris Herren!

Anden sats
Laudabo Dominum in vita mea
Jeg vil lovsynge Herren, så længe jeg lever,

Tredje sats
Psallam Deo meo quamdiu ero
jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til