Ave Maria

En lang række komponister har skrevet musik over denne tekst,
der gennem årene har spillet en stor rolle i den katolske kirke.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.

De fire første linjer bringer citater fra det fine afsnit i Lukas 1,39-45, hvor
den gravide Jomfru Maria besøger sin slægtning Elisabeth.