H-mol Messe, Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Messe i h-mol, BWV 232

Teksten er den klassiske messetekst

 

Kyrie


1. Korsats

Kyrie eleison
Herre, forbarm dig

2. Arie. Duet for sopran og mezzosopran

Christe eleison
Kristus, forbarm dig

3. Korsats

Kyrie eleison
Herre, forbarm dig

Gloria


4. Korsats

Gloria in excelsis Deo
Ære være Gud i det højeste

5. Korsats

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.

6. Arie for mezzosopran

Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.

Vi lover dig,
vi velsigner dig,
vi tilbeder dig,
vi ophøjer dig.

7. Korsats

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Vi bringer dig taksigelser for din store herlighed.

8. Arie. Duet for sopran og tenor

Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,

Herre Gud, himmelske konge,
Gud Fader almægtige.
Herre, du enbårne søn,

Jesu Christe altissime,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Jesus Kristus, du, den højeste
Herre og Gud, Guds Lam, Faderens søn.

9. Kvartetsats

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

Du, som bærer verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som bærer verdens synder,
hør vor bøn.

10. Arie for alt

Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.
Du, som sidder ved Faderens højre hånd, forbarm dig over os.

11. Arie for bas

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe.

Thi du alene er hellig,
du alene er Herre,
du alene den højeste,
Jesus Kristus.

12. Korsats

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen.
Med Helligånden til Gud Faders ære. Amen

Credo


13. Korsats

Credo in unum Deum
Jeg tror på én Gud

14. Korsats

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Jeg tror på én Gud,
den almægtige Fader,
himmelens og jordens skaber,
skaber af alt synligt og usynligt.

15. Arie. Duet for sopran og alt

Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum
ante omnia secula.

Og én Herre, Jesus Christus,
Guds enbårne Søn,
som er født af Faderen
før alle tider.

Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.

Gud af Gud,
lys af lys,
sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt,
af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt,

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de coelis.

som for os mennesker
og for vor frelse
steg ned fra himlene.

16. Korsats

Et incarnatus est de Spiritu sancto
ex Maria virgine, et homo factus est.

og blev kød og blod ved Helligånden
af Jomfru Maria, og blev menneske.

17. Kvartetsats

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.

som også blev korsfæstet for os
under Pontius Pilatus, blev pint og begravet

18. Korsats

Et resurrexit tertia die secundum scripturas;
et ascendit in coelum,
sedet ad dextram Dei Patris,

og opstod på den tredje dag ifølge skrifterne
og opfor til himmels,
sidder ved Faderens højre hånd

et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

og skal komme igen i herlighed
for at dømme levende og døde,
og der skal ikke være ende på hans rige.

19. Arie for bas

Et in Spiritum sanctum
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit;
qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur;
qui locutus est per Prophetas.

Og på Helligånden,
som er Herre, og som levendegør,
som udgår fra Faderen og Sønnen,
som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen,
som har talt ved profeterne.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.

Og på én, hellig, almindelig
og apostolisk kirke.

20. Korsats

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse

21. Korsats

Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen.
og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Amen

Sanctus, Osanna og Benedictus


22. Korsats

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.

Hellig, hellig, hellig
er Herren, Gud den almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.

23. Korsats

Osanna in excelsis
Hosianna i det højeste

24. Arie for tenor

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Velsignet være den, som kommer i Herrens navn.

25. Korsats

Osanna in excelsis
Hosianna i det højeste

Agnus Dei og Dona nobis pacem


26. Arie for tenor

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Guds lam, som bar alverdens synder, forbarm dig over os.

27. Korsats

Dona nobis pacem.
Giv os din fred.