Carl Nielsen

Jeg betragter Carl Nielsens 29 små præludier som en sand guldgrube.

De kan spilles på alle mulige måder på et orgel, med og uden pedal, 16 fods, 8 fods eller sågar 4 fods baseret, med eller uden rørstemmer, på et eller to manualer, med eller uden manualskift osv. osv., ligesom man i høj grad kan berige det musikalske udtryk med brug af svelle. Og eftersom komponisten ikke har forsynet satserne med nogen anvisninger overhovedet, andet end relative metronomtal, er der frit slag.

Carl Nielsens 29 små præludier er gennemkomponeret musik, i alle stemmer og ned til den mindste detalje, og der er tale om mange spændende aspekter undervejs. For eksempel stikker komponistens forkærlighed for paukerne også næsen frem hist og her.

Det kunne se ud som om Carl Nielsen, som 62-årig i begyndelsen af 1928 har tænkt: Nu skriver jeg 29 små orgelsatser, som viser 29 forskellige, almenmenneskelige sindstemninger. Det kan vi ikke vide, men det er en kendsgerning, at man blandt disse 29 små perler af orgelstykker at være, kan finde satser, hvor stemningen signalerer ro, uro, tillid, umiddelbar glæde, dyb glæde, sorg, eftertanke, splittelse, osv. osv., og så sandelig også desperation.

Der er tale om, i ordets allerfineste betydning, autentisk og dertil afvekslende musik, og præludierne kan spilles lige godt på et mindre orgel som på et større.

Jeg er helt klar over, der er kolleger, der ud fra præludiernes omrids, betragter dem som en omgang spillemæssigt “walk over”. Det er jeg så fuldstændigt uenig i.

Det tager ca. 35 minutter at spille dem alle sammen, og dermed vil der også være tid til, inden for rammerne af en almindelig koncert, at fortælle lidt om den spændende skikkelse, som Carl Nielsen udgør, og som er så rigt bevidnet fra tusindvis af bevarede breve og fra de to bøger, han skrev.

Endelig er det mit synspunkt, at de 29 små præludier bliver noget overset til fordel det store værk Commotio, som også er et fantastisk musikstykke, men det gør jo ikke de 29 præludier mindre relevante.

Hvis nogen skulle være interesseret i en koncert, hvor jeg spiller Carl Nielsens 29 små præludier og fortæller lidt om skikkelsen Carl Nielsen, så send en mail til olereuss@hotmail.com eller ring mig op på 2581 5762.

Samlet varighed af tale og musik: Ca en time.
Honorar efter aftale.

Siden 2004 har Messiasopførelserne fundet sted under Marmorkirkens 46 meter høje hvælvinger, her et foto fra opførelserne i 218.